drucken
VŠCHT Praha - učební materiály

Tools: ke sta?ení simulace klikněte na šipku v pravém horním rohu a pokračujte
  JAVA po?adavky
   
 Support: BiotechLAB: návod k pou?ití
  Postup při řešení úlohy
   
Úvod: Vsádková kultivace
  Cvičení 1